Helleborus  

Elly Mes-Theune

Troelstralaan 1

4908 DT OOSTERHOUT

 
line decor
  
line decor
 

NVKH


 
 
Cease Therapie en Autisme


Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression

(Volledige verwijdering van stoornissen in het autistisch spectrum)

De Cease autisme-therapie is een zeer effectieve methode om autisme te behandelen.
Deze therapie is geschikt voor kinderen en volwassenen.

Autisme, hoe ontstaat het?

Vaak wordt gezegd dat erfelijkheid de oorzaak is van autisme, en dat het daarom niet te genezen valt.
Dat erfelijkheid slechts een (klein) deel van de oorzaak is blijkt uit het feit dat erfelijke factoren "maar" een stijging van 3 à 4 procent van de aandoening per 30 jaar kan veroorzaken.
Het aantal autistische aandoeningen stijgt echter veel sneller.
In de V.S. is in enkele tientallen jaren het aantal gevallen fors gestegen.
De laatste cijfers geven zelfs 1:100 aan.
Volgens de nieuwste ontdekkingen en inzichten van Dr. Tinus Smits, arts-homeopaat, ontstaat autisme door een opeenstapeling van stress in de hersenschors, waardoor de grote hersenen overprikkeld raken.

De hersenschors (cortex cerebri/neocortex) is het gebied in de hersenen, waar informatie uit de rest
van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt. Vervolgens wordt deze geïnterpreteerde informatie in de cortex weer omgezet in gedachten (innerlijke spraak en mentale beelden) en concrete aansturingen van het lichaam (spreken en handelen).

Als in de hersenen als gevolg van één of meerdere (toxische) stoffen stress ontstaat, raken ze overprikkeld,
en gaan de hersenen minder goed functioneren.
Op enig moment kan de stapeling van stress in de hersenen zo groot geworden zijn, dat een grens overschreden wordt waarna ze als het ware ‘op slot’ gaan, of in een soort ‘stand by’ functie gaan.
Belangrijke functies van de hersenschors vallen dan uit (blokkeren), de ontwikkeling van een kind stagneert of komt tot stilstand, en blijvende klachten zijn het gevolg.
De blokkades ontstaan vooral vóór het derde levensjaar. Afhankelijk van de plaats van de stagnatie/blokkade in de hersenen kunnen verschillende problemen ontstaan.
Vaak zie je verminderde motorische- en/of spraakontwikkeling, en ook komen sociale en gedragsmatige problemen regelmatig voor.

De behandeling

In de praktijk bleek autisme veroorzaakt te zijn door een stapeling van stressfactoren. Dit betekent dat er niet één oorzaak is, maar dat er meerdere oorzaken zijn voor het ontstaan van deze aandoening. De behandeling bestaat uit systematisch, stap voor stap ontstoren van alle mogelijke oorzaken die de stressmomenten in het verleden hebben veroorzaakt, van uw kind, of bij uzelf. Met een combinatie van homeopathie en isopathie (een vorm van homeopathie die de toxische stoffen als homeopathisch geneesmiddel gebruikt), worden de verstoringen geneutraliseerd of uitgewist.
Specifieke aspecten van het autistische gedrag worden behandeld met een homeopathisch geneesmiddel dat gebaseerd is op het gedrag van het kind.
Om het herstel te ondersteunen worden belangrijke voedingssupplementen, zoals Omega-3 vetzuren (hersenen), vitamine C (immuunsysteem), zink (binding zware metalen), en magnesium (zenuwstelsel) voorgeschreven.

Factoren die stress kunnen veroorzaken

  • Vóór de zwangerschap - ziektes en medicijngebruik, of bv. tropenvaccins van de toekomstige ouders.

  • Tijdens de zwangerschap - door bv. een tandheelkundige behandeling, een bacteriële of virale infectie, stress of verdriet bij de aanstaande moeder (ouders), of medicijngebruik.

  • Door vroeggeboorte of moeilijke bevalling - toediening van medicatie tijdens de bevalling.

  • Gedurende de eerste twee levensjaren van het kind - het groeiende aantal vaccinaties dat kinderen vanaf 2 maanden krijgen toegediend, kan een stressfactor zijn. Veel lichamelijke klachten en verandering in het gedrag of de ontwikkeling van het kind ontstaan tijdens de eerste vaccinatieperiode.

  • Het behandelen van klachten bij kinderen - met antibiotica en andere medicatie, evenals medische ingrepen (narcose), bv. bij neus en/of keel amandelen, of het plaatsen van buisjes in de oren, werken mee aan een opeenstapeling van stress.

  • Voeding - onvolwaardige voeding met te veel suikers en geharde vetten, allerlei tekorten, onvoldoende water, gebruik van de magnetron.

  • Allerlei milieu invloeden - bv. plastics en zware metalen.

Gedrag- en leerproblemen

Sommige kinderen hebben moeite om op school mee te komen, door mentale of emotionele problemen.
Sommige kinderen hebben concentratieproblemen.
Andere kinderen zijn overactief of vertonen agressief gedrag.
Sommige kinderen zijn juist erg onzeker en bij het minste geringste in tranen.
Sommige volwassenen hebben al hun hele leven dit soort klachten.

Deze therapie kan ook heel succesvol woren toegepast op aanverwante gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, zoals ADD, ADHD, McDD, PDD-NOS, CD, of ODD.

Meer informatie?

Herkent u de situatie bij uw kind en wilt u meer informatie en/of behandeling met de Cease-therapie,
dan kunt u terecht bij mijn praktijk. Ik ben door Dr. Tinus Smits opgeleid tot Cease-therapeut.

 

 

 

Terug naar boven