Helleborus  

Elly Mes-Theune

Troelstralaan 1

4908 DT OOSTERHOUT

 
line decor
  
line decor
 

NVKH

 

RBCZ


 
 
Welkom bij de Praktijk voor Klassieke Homeopathie

 

Waarom naar een klassiek homeopaat………

Mensen bezoeken om verschillende redenen een homeopaat.

Er zijn mensen die altijd openstaan voor een andere dan de reguliere aanpak.
Er zijn mensen die een reguliere- en een homeopathische behandeling willen combineren, als ondersteuning bij de reguliere behandeling.
Er zijn ook mensen die “uitgedokterd“ zijn, of waar tegen gezegd is dat ze met hun klacht moeten leren leven, en die dat niet willen aanvaarden.

Een homeopaat kijkt anders......
Een homeopaat kijkt natuurlijk naar de klachten waar u voor komt. Maar zij kijkt ook naar de achtergrond van de klachten. Wat de de aanleiding is, hoe lang de klacht al bestaat, en wat de mogelijke oorzaak kan zijn. Vanuit deze informatie zoekt zij een voor u passend homeopathisch geneesmiddel.

Wat kan klassieke homeopathie voor u doen
U kunt met elke klacht terecht bij een klassiek homeopaat.
Niet alleen met acute klachten en een snel verloop, maar vooral met chronische aandoeningen.
Niet alleen met lichamelijke klachten, maar ook met psychische problemen.
Bijvoorbeeld onverwerkt verdriet of trauma’s op mentaal/emotioneel gebied, al dan niet samengaand met lichamelijke klachten. Maar ook het gevoel van “niet lekker in m’n vel” te zitten.
Over het algemeen kan gesteld worden dat homeopathie in staat is om alle aandoeningen te genezen, mits deze nog in een omkeerbaar stadium verkeren. Bij vergevorderde weefselbeschadiging wordt het moeilijker. Heeft iemand bijvoorbeeld misvormingen opgelopen door zware reumatische klachten, dan is het weefsel meestal blijvend beschadigd. Wel is het dan mogelijk de huidige ontstekingen te behandelen, waarbij het ziekteproces gestopt kan worden. Als ziekte een bepaalde grens heeft overschreden, zal genezing meestal niet meer mogelijk zijn. Dan kan de homeopaat proberen het proces te vertragen en de pijn te verzachten.

Hoe werkt klassieke homeopathie
Wij hebben allen in ons lichaam een eigen levenskracht met een natuurlijk herstelvermogen.
Zonder die levenskracht kunnen wij ons lichaam niet in stand houden.
Klassieke homeopathie is gericht op het stimuleren en versterken van de levenskracht en het herstelvermogen.
Vaak is de vitaliteit van iemand die ziek is niet hoog genoeg om zelf de ziekte te kunnen overwinnen, en heeft het lichaam een stimulans, een prikkel nodig.
Met behulp van homeopathische medicijnen (de prikkel) wordt het herstelvermogen zodanig versterkt, dat het lichaam een punt bereikt waarbij het in balans komt.
Vanaf dat punt is het lichaam in staat op eigen kracht van binnen uit te genezen.

Verloop van de behandeling
De een zal een snelle verbetering kennen, terwijl bij de ander de verbetering heel geleidelijk zal verlopen.
Afhankelijk van de mate van de vitaliteit, de aard van de klachten, of de ernst van de ziekte,
zullen meerdere consulten en homeopathische middelen nodig zijn.

Voor wie is klassieke homeopathie geschikt
Een homeopathische behandeling is voor iedereen - van baby's tot ouderen.

Verwijzing
U hebt voor een bezoek aan een homeopaat geen verwijzing nodig van huisarts of specialist.

Terug naar boven