Helleborus  

Elly Mes-Theune

Troelstralaan 1

4908 DT OOSTERHOUT

 
line decor
  
line decor
 

NVKH


 
 
Vaccinatieschade


Vaccinatieschade

Iedere persoon reageert op zijn of haar eigen wijze op een vaccinatie. Sommige kinderen zijn echt ziek van de vaccinatie omdat het lichaam moet gaan reageren op de ingespoten (verzwakte) ziektestoffen.
Het lichaam gaat antistoffen aanmaken. Dit is een hele klus voor het nog zeer jonge afweersysteem.
Het organisme is er nog maar nauwelijks van hersteld (of niet) en de volgende vaccinatie komt er alweer overheen. Vaak zien we dan ook dat het afweersysteem van kinderen zo hard moet werken om de specifieke antistoffen aan te maken (het lichaam verkeert in een stress-situatie door de vaccinatiestoffen), dat er geen afweer meer is tegen de dagelijkse virussen in de omgeving.

Reacties kunnen direct, na enkele uren, maar ook pas weken of maanden later optreden. De klachten kunnen licht van aard zijn en weer voorbijgaan, maar ook ernstig zijn en zelfs blijvende schade veroorzaken.
De ontstane vaccinatieschade heeft diverse uitingsvormen. Acute reacties kunnen zijn: rode pijnlijke prikplek, lichte koorts, maar ook hoge koorts met stuipen, scheelzien, absences, ontroostbaar huilen, flauwvallen, diarree of juist verstopping, overgeven.

Op de langere termijn kan men zich fysiek zwakker voelen, kunnen oude klachten chronisch worden, of kunnen klachten slepend worden, waarbij niet altijd meer het verband wordt gelegd met de vaccinatie als uitlokkende factor. Denk bijvoorbeeld aan een chronische verkoudheid, allergische reacties (astma, hooikoorts, eczeem, voedselallergie), groeistoornissen, slaapstoornissen, vermoeidheid, diabetes, of een vertraging van de algehele ontwikkeling.

Naast lichamelijke klachten zien we soms ook geheugenverlies, coördinatiestoornissen, gedragsveranderingen: hyperactiviteit, agressie, of autistiform gedrag.

Ontstoren

Als er na een vaccinatie klachten zijn (bij ernstige klachten spreekt men van PVS-postvaccinaal syndroom), dan is het van belang die klachten niet te maskeren door symptoomonderdrukkende medicijnen (paracetamol bij koorts, hormoonzalven bij eczeem, inhalators bij benauwdheid, antibiotica bij oorontstekingen, enz), maar om de verstoring door de vaccins aan te pakken. Een homeopthische ontstoring van de vaccins is dan een eerste stap, gevolgd door een constitutionele homeopathische behandeling.
Doel is het kind zijn gezondheid terug te geven, en een sterkere basis mee te geven voor zijn leven, zowel lichamelijk als mentaal/emotioneel. Ontstoren kan kort na een vaccinatie/ na het ontstaan van de klachten, maar ook nog als de vaccinatie al lang geleden gegeven is. Na ontstoring zien ouders vaak een meer ontspannen, opgewekter kind, dat prettiger is in de omgang en gemakkelijker dingen leert.

Andere vertstoringen

Naast vaccinaties, kunnen ook andere stoffen blijvende klachten veroorzaken, zoals langdurig antibiotica-gebruik, toxische stoffen, of medicijngebruik, en ook deze kunnen ontstoord worden.

Terug naar boven